Referat fra den ordinære generalforsamling den 7. marts 2024 kan læses her:

https://roar-atletik.dk/index.php/klubbens-organisation/bestyrelsesmoder-og-referater

 

referat