Referat af Roar Atletik's generalforsamling den. 24-02-2015 : klik her

Formandens og bestyrelsens beretning - Klik her