Referat af Roar Atletik's generalforsamling den. 01.03.2016 : klik her

Formandens og bestyrelsens beretning - Klik her